STORK GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

NIP: 9131615043  REGON: 021913780  KRS: 0000425503

Dział sprzedaży

tel. +48 606 625 777

email: storksa@wp.pl

STORK GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

NIP: 9131615043  REGON: 021913780  KRS: 0000425503

kapitał zakładowy: 520 000zł wpłacony w całości